ZAMONAVIY KORPORATIV BOSHQARUV

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   3084   1068
Sam ariddin ELM IRZAYEV 978-9943-13-773-8 Admin 2019
Darslik Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan “Zamonaviy korporativ boshqaruv” fani dasturi asosida nashrga tayyorlangan. Unda korporativ boshqaruvning nazariy asoslari, korporativ boshqaruvning zamonaviy uslublari va modellari, aksiyadorlik jamiyatlarida boshqaruv organlari, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyat samaradorligini baholash, korporativ nizolaming oldini olish, korporativ boshqaruvda ichki nazorat tizimi, korporativ boshqaruvda hisobdorlik, axborotlami oshkor etish va shaffoflik, minoritar aksiyadorlar huquqlarini ta’minlash, davlat ulushi mavjud aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv, korporativ moliyaviy siyosat, aksiyalami ochiq obuna tartibida joylashtirish operatsiyalarini tashkil etish va o'tkazish, korporativ birlashmalar va ularda korporativ boshqaruv mexanizmi, korporativ boshqaruvda foydani taqsimlash mexanizmi, yirik bitimlar tuzish, aksiyadorlik jamiyatini qayta tashkil etish va tugatish kabi masalalar ham nazariy, ham amaliy jihatdan atroflicha yoritilgan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar