XALQARO VALYUTA-KREDIT MUNOSABATLAM

(1 Foydalanuvchilarning sharhlari)   3218   1281
T.I. Bobakulov, U.A. Abdullayev 978-9943-13-838-4 Admin 2021

Ushbu darslikda zamonaviy xaiqaro valyuta-kredit munosabatlari va jahon valyuta tizimining nazariy va amaliy jihatlari o ‘z aksini topgan. Shuningdek, darslikda xaiqaro hisob-kitob shakllari va ulardan foydalanish mexanizmlariga
alohida e’tibor qaratilgan.
Mazkur darslikda O'zbekiston Respublikasida valyuta operatsiyalarini rivojlantirish va xaiqaro hisob-kitob shakllaridan foydalanish amaliyotini takomillashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan dolzarb muammolaming mohiyati ochib
berilgan.
Darslikka test savollari, glossariy va adabiyotlar ro‘yxati ilova qilingan.
Darslik “Bank ishi” ixtisosligi bo‘yicha bakalavriat va magistratura ta’lim
yo‘nalishlarida tahsil olayotgan talabalarga m oijallangan.

Shahzod
1 year ago

kitobni qanday yuklab olamiz

1
1 dan (1 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar