PUL VA BANKLAR

(2 Foydalanuvchilarning sharhlari)   8448   5366
A.A.OMONOV, T.M.QORALIYEV 978-9943-13-808-7 Admin 2021
Darslik O‘zbekistonda uzluksiz talimning Davlat talim standartlarining qoidalariga muvoflq tayyorlangan bo lib, talimning “Ijtimoiy fanlar, biznes va huquq” bilim sohasi bo“yicha “Pul va banklar” fanining namunaviy dasturidagi mavzulami qamrab olgan.

Darslik O‘zbekistonda uzluksiz talimning Davlat talim
standartlarining qoidalariga muvoflq tayyorlangan bo lib,
talimning “Ijtimoiy fanlar, biznes va huquq” bilim sohasi bo“yicha “Pul va banklar” fanining namunaviy dasturidagi mavzulami qamrab olgan.
Darslikda pul, kredit va banklaming vujudga kelishi,
rivojlanishi va takomillashuv jarayonining nazariy jihatlari,
shuningdek, xalqaro moliyaviy tashkilotlaming maqsad va
vazifalari bayon etilgan. Shuningdek, darslikda O'zbekiston
pul va bank tizimining tashkil etilishi hamda ulaming
o'ziga xos jihatlariga ham alohida e’tibor berilgan.
Darslik iqtisodiyot yo'nalishidagi talabalar va
o'qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, bank va moliya
sohasidagi mutaxassislar uchun moljallangan.

Oydinoy
4 months ago

Foydalanish uchun judda yaxshi kitob zo'r

Jaloliddin
2 years ago

Kitob yaxshi yozilgan va yangi ma'lumotlar bilan tôldirilgan

5
5 dan (2 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar