elektron kitoblar

17 Topilgan kitoblar
PUL VA BANKLAR

Manba muallifi: A.A.OMONOV, T.M.QORALIYEV

In Sanoat iqtisodiyoti

By Nurmuhammad Nursaidov

Darslik O‘zbekistonda uzluksiz talimning Davlat talim standartlarining qoidalariga muvoflq tayyorlangan bo lib, talimning “Ijtimoiy fanlar, biznes va huquq” bilim sohasi bo“yicha “Pul va banklar” fanining namunaviy dasturidagi mavzulami qamrab olgan.

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar

Manba muallifi: B.A. Islamov., R.X. Shodiyev, N.S. Ismailova, Z.T. Shodiyeva, Gʻ.L. Yoziyev

In Sanoat iqtisodiyoti

By Nurmuhammad Nursaidov

ЙИГИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Manba muallifi: А. ПИРМАТОВ, С.Л. МАТИСМАИЛОВ, Қ.Ғ. ҒОФУРОВ, Қ.ЖУМАНИЯЗОВ, Ш.Ф. МАХКАМОВА

In Sanoat iqtisodiyoti, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva