elektron kitoblar

127 Topilgan kitoblar
Web – dasturlash

Manba muallifi: Alimov R.X., Sobirov A.A., Saydullayeva S.A., Sharipov B.A., Akromov A.A.

In Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari, O'quv qo'llanma

By Dildoraxon Israilova