elektron kitoblar

22 Topilgan kitoblar
ЛОГИСТИКА

Manba muallifi: Под редакцией Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной

In Xizmat kо‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

ДИНШУНОСЛИК

Manba muallifi: Т. Султонов, Л. Илҳомжонов, Р. Халимметова

In Xizmat kо‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva