VALEOLOGIYA ASOSLARI

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   722   260
Z.X.Palibayeva llmiy texnika axboroti-press 2018
'"Valeologiya asoslari" fanidan tayyorlangan o'quv qo'llanma Davlat ta’lim standartlariga mos holda o'quv dasturi asosida tuzilgan. Mazkur o'quv qoTlanma davr talabiga mos turmush tarzini yarafish, aholi salomatligini saqlash, bu borada tushuntirish va targ'ibot ishiarini amalga oshirishga xizmat qiladi, talabalaming bilim saviyasiga moslangan holda tayyorlangan. Unda o‘quv dasturidagi barcha asosiy tushunchalar qamrab olingan. O'quv qo'llanma keng foydalanuvchi. mutaxassis va talabalaming talablariga binoan qayta nashr qilindi.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar