Statistika nazariyasi

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   2014   2001
Soatov N.M., Ayubjonov A.H. IQTISODIYOT 2020
Darslikda statistika nazariyasi predmeti va metodi, statistik kuzatish uslubiyati, statiastik ko'rsatkichlar, axborotlarni jadval va grafiklar yordamida taqdim etish usullari, ma'lumotlarni tasniflash va guruhlash, taqsimot qatorlari, o'rtacha miqdorlar va variatsiya ko'rsatkichlari, tanlama kuzatish, korrelyatsiya va regression tahlil, dinamika qatorlari, iqtisodiy indekslar kabi mavzular batafsil bayon etilgan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar