Statistika

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   982   578
X.A. Shadiyev, I.Xabibullayev, B. Maxmudov, N. Rashitova, M. Umarova; Tafakkur bo‘stoni 2013
Darslikda statistikani tarixi, rivojlanish bosqichlari, tashkil etilishi, predmeti va vazifalari, statistik kuzatish ma’lumotlariga ishlov berish metodlari, statistik ko‘rsatkichlar, o'rtacha miqdorlar, variatsiya ko‘rsatkichlari, tanlab kuzatish, dinamika qatorlari, statistik indekslar, o‘zaro bog'liqlanishlami statistik o‘rganish, aholi statistikasi, mehnat bozori statistikasi, milliy boylik statistikasi, moiiya bozori statistikasi, makroiqtisodiy ko‘rsatkichlami hisoblash uslubiyati va ulaming o‘zaro bog'liqligi, moddiy ishlab chiqarish tarmoqlari va xizmat ko‘rsatish sohalarining statistik ko‘rsatkichlari, ishlab chiqarish harajatlari va moliyaviy natijalar statistikasi, milliy hisoblar tizimi ko‘rsatkichlarini hisoblash va ulaming iqtisodiy statistik taxlili metodologiyasi keng yoritilgan. Iqtisodiy-statistik taxlilda qo‘llaniladigan asosiy atamalar lug‘oti, statistik hisob-kitoblarni amalgaoshirishda ko‘mak beruvchi yordamchi jadvallar, o'quvchi olgan bilimlarini sinab ko‘rish uchun savollar ro‘yxati keltirilgan. Darslik statistik metbdlar yordamida hodisa va voqealarni o‘rganuvchi barcha ixtisosliklar talabalari, magistrlari va ilmiy izlanuvchilar hamda mutaxassis amaliyotchilarga moijallangan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar