Iqtisodiy statistika

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   1498   711
Nabiyev X., Ayubjonov A., Sayfullavev S. Iqtisodiyot 2014
U shbu darslikda statistika yagona fan sifatida qaralib, unda milliy hisoblar tizimi iqtisodiy statistikaning uslubiy negizi sifatida qaralgan va barcha masalalar shu asosda yoritilgan. Aholi, mehnat bozori va milliy boylik statistikasiga iqtisodiy faoliyatning muhim omillari sifatida qaralgan. Makroiqtisodiy faoliyat natijasi sifatida yalpi ichki mahsulot slatistikasi o‘rganilgan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar