elektron kitoblar

51 Topilgan kitoblar
Кичик бизнес ва тадбиркорлик

Manba muallifi: М.С.Қосимова, Ш.Ж. Эргашходжаева, А.Н. Самадов, И.Б.Шарипов.

In Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti, O'quv qo'llanma

By Saboxat Usmonova

Кичик бизнес ва тадбиркорлик

Manba muallifi: Болтабоев М.Р., Қосимова М.С., Эргашходжаева Ш.Ж., Ғойибназаров Б.К., Самадов А.Н., Отажонов Ш.

In Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti, O'quv qo'llanma

By Saboxat Usmonova