elektron kitoblar

34 Topilgan kitoblar
XORIJIY MAMLAKATLAR IQTISODIYOTI

Manba muallifi: B.A. ISLAMOV, N.S. ISMAILOVA, T.A. HASANOV, I.T. DANABOYEV, A.S. ZIKRIYOEV

In Jahon iqtisodiyoti, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva

Global iqtisodiy rivojlanish

Manba muallifi: Xankeldiyeva G.Sh., Muminova E.A., Mirzayev A.T., Asraqulov A.S

In Darslik

By Konstantin Kurpayanidi

Darslikda global iqtisodiy rivojlanishning sabab-oqibat bog’lanishlari va global o’zgarishlarning asosiy yo’nalishlari yoritilgan bo’lib, u bakalavriatning – iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo’yicha) ta’lim yo’nalishining «Global iqtisodiy rivojlanish» fanidan darslik sifatida tavsiya etiladi.

ХАЛҚАРО ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАР

Manba muallifi: Б.А. Исламов., Р.Х. Шодиев, Н.С. Исмаилова, З.Т. Шодиева, Ғ.Л. Ёзиев

In Jahon iqtisodiyoti, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva

JAHON IQTISODIYOTI VA XALQARO IQTISODIY MUNOSABATLAR

Manba muallifi: ABDURAXIM VASIKOVICH VAXABOV DILDORA ASAMUTDINOVNA TADJIBAYEVA SHUXRAT XUJAYOROVICH XAJIBAKIYEV

In Jahon iqtisodiyoti, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva