ХАЛҚАРО ИҚТИСОДИЁТ 1 қисм. ТАШҚИ САВДО НАЗАРИЯСИ ВА СИЁСАТИ

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   885   475
Н. СИРАЖИДДИНОВ IQTISODIYOT 2019
Халқаро иқтисодиѐт фанидан дарслик 5231100 – Жаҳон иқтисодиѐти‖ йўналиши бўйича таҳсил олаѐтган бакавриат талабалари учун мўлжалланган. Мазкур ўқув қўлланмада ―Халқаро иқтисодиѐт‖ фани бўйича намунавий ва ишчи ўқув дастурларида белгиланган мавзуларнинг асосий маъзмуни ѐритилган, назорат саволлари ва масалалар келтирилган. Мазкур дарслик талабаларга ―Халқаро иқтисодиѐт‖ фанини ўзлаштириш ҳамда маърузалар давомида олинган билимлар ва кўникмаларни чуқурлаштириш учун мўлжалланган. Дарслик Тошкент давлат иқтисодиѐт университети Ўқув-услубий кенгашида муҳокама қилинган ва чоп этишга тавсия этилган, 17-сонли баѐннома 2019 йил 18 декабрь).

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar