JAHON IQTISODIYOTI VA XALQARO IQTISODIY MUNOSABATLAR

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   2807   1472
ABDURAXIM VASIKOVICH VAXABOV DILDORA ASAMUTDINOVNA TADJIBAYEVA SHUXRAT XUJAYOROVICH XAJIBAKIYEV Baktria press 2015
Darslikda «Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar» fanining muhim masalalari, o‘qitishning interfaol va zamonaviy pedagogik uslublariga asoslangan holda qisqa va tushunarli tilda bayon etilgan. Darslikda jahon iqtisodiyotining negizi hisoblangan xalqaro mehnat taqsimoti, jahon xo‘jalik tizimining vujudga kelishi, rivojlanish bosqichlari, iqtisodiy qonuniyatlari, iqtisodiy markazlari, makroiqtisodiy rivojlanish modellari tahlil qilingan. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar asoslari, xalqaro savdo, ishlab chiqarish omillarining xalqaro harakati, xalqaro valyuta-kredit va moliya munosabatlari va xalqaro iqtisodiy integratsiyaning nazariy va amaliy masalalarining mohiyati ochib berilgan. Ushbu darslik oliy o‘quv yurtlarining iqtisodiyot yo‘nalishida o‘qiyotgan bakalavr, magistrantlariga, katta ilmiy xodim, mustaqil tadqiqotchilar, professor-o‘qituvchilar va jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar bilan qiziquvchilarga mo‘ljallangan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar