elektron kitoblar

80 Topilgan kitoblar
ХАЛҚАРО РАҚОБАТ

Manba muallifi: ЭРГАШХОДЖАЕВА ШАХНОЗА ДЖАСУРОВНА

In Marketing, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

STRATEGIK MARKETING

Manba muallifi: M.S. QOSIMOVA., SH.J. ERGASHXODJAYEV A, L.T. ABDUHALILOVA

In Marketing, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

STRATEGIK MARKETING

Manba muallifi: M. Qosimova, Sh. Ergashxo'jayeva, L. Abduxalilova, U. Muhitdinova, M. Yuldashev

In Marketing, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva