TASHQI IQTISODlY FAOLlYATDA STANDARTLASHTIRISH VA SERIFIKATLASHTIRISH

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   145   90
S.A.Salixov, G'.Hamrakulov, D.A.Rahimov, A.N.Meliqulov TDIU 2013
Loyiha asosida o'qitish texnologiyasi bo'yicha loyiha vazifalari majrnuasida bozor iqtisodiyoti sharoitida TIFda Standartlashtirish va sertifikatlash fanining mohiyati, mazmuni, maqsadi va uning vazifalariga asoslangan holda o'qitish texnologiyasiga talabalar uchun uslubiy ko'rsatrnalar, pedagogik annotasiya, loyihalaming bajarilishida erishiladigan yutuqlar, ularni tahliliy ishlari va baholash mezonlari kiritildi.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar