Marketing

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   940   742
Sh.Dj. Ergashxodjayeva va b. IQTISODIYOT 2018
Ushbu darslikda marketuigning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari, fimksiyalari, vazifalari va turlari, marketing tadqiqotlan va axborot tizimi, marketing tizimi, strategik marketing, talabni qondirishni tadqiq qilish va prognoz qilisb, bozor segmentasiyasi va tovami bozorda pozitsiyalashtirish, raqobatli strategiyalar, tovar, naix, sotish va kommimikatsiya siyosatlari, mteraktiv marketing kabi dolzarb muammolar batafsil bayon etilgao. Shuningdek, ushbu darslikda izohli lug'at, mavzular bo'yicha testier keltirilgan Mazkur darslik bakalavriatning barcha ta’lim yo'nalishi talabalari uchun mo'jallangan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar