elektron kitoblar

110 Topilgan kitoblar
Discovering Computers: Tools, Apps, Devices and the Impact of Technology

Manba muallifi: Misty E. Vermaat, Susan L. Sebok, Steven M. Freund, Jennifer T. Campbell, Mark Frydenberg

In Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari, Darslik

By Boburjon Vafoyev

Axborot tizimlari

Manba muallifi: R. X. Alimov, O’. T. Xayitmatov, A. F. Xakimov, G. T. Yulchieva, O. X. Azamatov, U. A. Otajanov

In Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari, O'quv qo'llanma

By Dildoraxon Israilova

Компьютер тизимларида ахборотни ҳимоя қилиш

Manba muallifi: А.К. Машарипов, Т.А. Зокирова, Ш.Т. Эрматов, Р.М. Ходиева, М.А. Мусаева.

In Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari, O'quv qo'llanma

By Dildoraxon Israilova