ZAMONAVIY IQTISODIY NAZARIYALAR

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   664   620
U.V. G‘AFUROV, B.E. MAMARAHIMOV, Q.B. SHARIPOV, F.O. OTABOYEV IQTISODIYOT 2019
O‘quv qo‘llanma “Zamonaviy iqtisodiy nazariyalar” fani dasturiga muvofiq tayyorlangan bo‘lib, unda zamonaviy iqtisodiy nazariya predmeti va asosiy yo‘nalishlarining metodologik muammolari, ehtiyojlar va ishlab chiqarish nazariyasi, qiymatning turlicha nazariyalari va ularning sintezi, bozor va uning amal qilishi mexanizmi, iste’molchi xatti-harakati nazariyasi, ishlab chiqarish xarajatlari, ish haqi, daromadlar va foyda nazariyalari, mukammal raqobat modeli va unda narxning shakllanish xususiyatlari, monopol hukmronlik va monopoliyaga qarshi siyosat, milliy mahsulot va ijtimoiy farovonlik, iste’mol, jamg‘arma va investitsiya nazariyalari, iqtisodiy o‘sish modellari, iqtisodiy muvozanat nazariyalari va modellari, Iqtisodiy beqarorlik, uning turlari va bartaraf etish yo‘llari, moliya tizimi va davlatning moliyaviy siyosati, bozor iqtisodiyotining rivojlanishida pul-kredit tizimi va banklarning roli, iqtisodiyotning davlat tomonidan tartibga solinishi, xalqaro valyuta tizimi va valyuta kursi, O‘zbekiston iqtisodiyotining jahon xo‘jaligiga integratsiyalashuvi muammolari, Xalqaro savdo nazariyasi va savdo siyosati, Hozirgi zamon bozor iqtisodiyotida ijtimoiy himoya tizimi yoritib berilgan. O‘quv qo‘llanma 5A230101-Iqtisodiy nazariya mutaxassisligining “Zamonaviy iqtisodiy nazariyalar” fanidan o‘quv qo‘llanma sifatida tavsiya etiladi.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar