ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   3100   1326
Ш.Ш.ШОДМОНОВ, У.В.ГОФУРОВ IQTISOD-MOLIYA 2010
Дарслик бир-бири билан мантик,ан богланган турт булимдан иборат булиб, уларда икдисодиётнинг умумий асослари, бозор икуисодиёти, мак- роик,тисодиёт ва жахон хужалигига оид мавзулар урин олган. Айникса, Хозирги замон ривожланган бозор икуисодаётининг конун - коидаларига, молия, кредит, банк ва пул тизимининг ролига катга эътибор берилган. Дарслик барча йуналишдаги бакалаврлар учун мулжалланган.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar