XALQARO TRANSPORT KORIDORLARI

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   1169   1129
A.T. Shermuhamedov, N.S. Ismailova IQTISODIYOT 2019
O'quv qo'llanma magistratura bo'limi “Jahon iqtisodiyoti” mutaxassisligi talabalariga mo'ljallangan. Unda xalqaro savdoda eksport-import operatsiyalari hamda tovarlarning hududlar orqali transport vositalarida harakatlanishi, xalqaro transport koridorlaridan foydalanishda hujjatlashtirish tizimi, globallashuv jarayonida eng qisqa va xavfsiz koridorlarni aniqlash va ulardan foydalanishni tashkillashtirish, xalqaro transport koridorlar faoliyatini sug'urtalash, xalqaro magistrallar, temiryo„llar va jamoat yo'llaridan foydalanishni tashkil etish tizimini o'rganish, BMTning xalqaro transport bo'yicha kelushuv va paktlari o'rganilgan. O'quv qo'llanma har bir bobining yakunida nazorat uchun savollar keltirilgan bo'lib, ushbu savollar talabalarni seminar mashg'ulotlarida mavzuni chuqurroq o'zlashtirishlariga yordam beradi.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar