JAHON IJTIMOIY-IQTISODIY GEOGRAFIYASI

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   238   124
B.A. BAHRITDINOV S.A. ZOKIROVA GA. ABDURAHIMOVA S.E. A’ZAM JIDU 2008
Iqtisodiy geografiya - ishlab chiqarishni joylashtirish qonuniyatlari ijtimoiy-tarixiy rivojlanish davrlarida geografik muhitda ishlab chiqarish kuchlarini o'zaro ta’siri va moslashuvini 0'rganuvchi fan. Shu jumladan, iqtisodiy geografiyaning predmeti, bir tomondan, jamiyat ishlab chiqaruvchi kuchlari, ularning joylashishi, o’zaro aloqadorligi, ularning tarixiy rivojlanish davrlari, o’zaro ishlab chiqarish aloqalari, egalik xususiyatlari bilan bog liq bo lib, turli davrlarda zamon va makonda o'zgarishini, ikkinchi tomondan, ishlab chiqarish kuchlarining joylashgan geografik muhitini o’ziga xos xususiyatlarini o'rganadi.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar