IQTISODIYOTDA QAROR QABUL QILISHNING MATEMATIK USULLARI

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   647   192
F.M. Shamsiyeva Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uvi 2021
Ushbu qo‘llanmada iqtisodiyotda qaror qabul qilishning mazmuni va muhimligi, turlivaziyatlarda matematik usullar yordamida qaror qabul qilish nazariyalari yoritilgan. Shubilan birga matematik dasturlash usullaridan foydalangan holda iqtisodiyotda optimal qarorqabul qilish, qaror qabul qilishga tizimli yondashuvlar va mezonlar, iqtisodiy va boshqaruvqarorlarini qabul qilishning matematik modellari hamda aniqlik, tavakkalchilik, noaniqliksharoitlarida o‘yinlar nazariyasi asosida qarorlar qabul qilish, qaror qabul qilishningmatematik masalalarini yechishda axborot texnologiyalaridan foydalanish masalalari batafsilifodalangan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar