IQTISODIYOTDA AXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALARI

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   323   171
S.S.G‘ULOMOV, R.X.ALIMOV, B.Yu.XODIEV TDIU 2010
Mazkur o‘quv qo‘llanmasida axborot tizimlari va texnologiyalarini milliy iqtisodda qo‘llash asoslari, jumladan, tizimning umumiy tushunchalari, axborot va ma'lumotlar, axborot texnologiyalari, avtomatlashtirilgan axborot tizimlari va ulami boshqaruvda qo‘llash, axborot xizmatlarining zamonaviy turlari keltirilgan. QoMlanmaning ikkinchi bo‘limida kompyuter va kompyuter tarmoqlarida, Internet tizimida axborotlarga nisbatan mavjud xavflar, ulami bartaraf etish usullari, vositalari hamda ma'lumotlami kriptografiya yordamida shifrlab uzatish usullari va vositalari batafsil yoritib berilgan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar