IQTISODIY TA’LIMOTLAR TARIXI

(1 Foydalanuvchilarning sharhlari)   437   481
SH.TASHMATOV, N.XASANXONOVA IQTISODIYOT DUNYOSI 2020
“Iqtisodiy ta’limotlar tarixi” fani bo‘yicha mazkur o‘quv qo‘llanma mamlakatimizda oliy o‘quv yurtlarida iqtisodiy yo‘nalish bakalavrlar tayyorlash davlat andozasi talablari asosida tayyorlangan. Qo‘llanma mantiqan bog‘langan yigirmata bobdan iborat. Undagi boblar iqtisodni tarixiy davrlash usuli asosida berilgan bo‘lib, har bir davrda yashab ijod qilgan mutafakkirlar g ‘oyalari, qarashlari va ular tomonidan yaratilgan nazariya, konsepsiyalar mantiqan bir-biriga bog‘langan holda berilgan. 0 ‘quv qo‘llanmada, shuningdek, har bir bob bo‘yicha mustahkamlash uchun savollar, testlar berilgan bo‘Iib, ular talabalami mazkur mavzu bo‘yicha yanada bilimlarini kengaytirish imkonini beradi.
Komiljon
4 months ago

....

1
1 dan (1 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar