DEMOGRAFIYA

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   288   131
Z.N. TOJIYEVA, F.A. DO‘SMONOV Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uvi 2020
0 ‘quv qo‘llanmada demografiyaning nazariy asoslari, demografik jarayonlar, aholi soni, tarkibi, mexanik harakati va uni o‘rganish usullari ko‘riladi, shuningdek, dunyoda va 0‘zbekistondagi holati tahlil etiladi. Aholi takror barpo bo‘lishi bilan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish o‘rtasidagi bog‘liqlik, asosiy demografik jarayonlaming rivojlanishini baholash, jamiyat tarkibida migratsiya, nikoh va oila masalalariga alohida e’tibor qaratilgan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar