Demografiya

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   560   309
Q.x. Abdurabmonov, X.X. Abduramanov. ТДИУ 2010
Ushbu o'quv qo'lIanmada demografiyaning fan sifatida shakllanishi, demografik jarayonlam i o'rganish manbalari, tug'ilish, o'lim, nikoh va ajralishning demografik mohiyati, aholining son va sifat xususiyatlari, aholining takror barpo bo'lish qonuniyatlari, aholining jins, yosh, nikoh va oilaviy tarkibi, oilaning demografik, ijtimoiyiqtisodiy faoliyati, aholi migratsiyasi, demografik prognozlashtirish va demografik siyosat masalalari yoritilgan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar