ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТИ

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   214   96
А.Э.ИШМУҲАМЕДОВ, М.Т. АСҚАРОВА ТДИУ 2004
Ушбу укув кулланмада Узбекистон миллий иктиСодиётининг бозор иктисодиёти шароитида узига хос ривожланиш йуллари, келгусида ривожлантириш йуналишлари, жахон бозорига чикиш, интеграция жараёнларига борликлиги курсатилган; реслублика иқтисодиётида руй бераётган таркибий узгаришлар, иктисодиётнинг молия - кредит дастаклари, учти давлат томонидан тартибга солиш механизмлари ёритилган; тармоклар ривожланиши ва улар уртасидаги мутаносибликлар рақамлар асосида изохланган ва курсатилган. Кулланма иктисодий таълим йуналишидаги олий ва урта махсус укув юртларининг талабалари учун мулжалланган.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar