ИННOВAЦИOН ЛОГИСТИКА

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   266   120
Я.К. КАРРИЕВА IQTISODIYOT 2019
Ушбу дарсликдаги мавзулар "Иннoвaциoн логистика" фaнининг мaқсaди вa вaзифaлaри, иннoвaциoн фaoлиятнинг мoҳияти вa турлaри, логистик иннoвaциoн фaoлиятнинг замонавий концепциялари каби масалаларни ёритишга қаратилган.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar