elektron kitoblar

28 Topilgan kitoblar
Discovering Computers: Tools, Apps, Devices and the Impact of Technology

Manba muallifi: Misty E. Vermaat, Susan L. Sebok, Steven M. Freund, Jennifer T. Campbell, Mark Frydenberg

In Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari, Darslik

By Boburjon Vafoyev