elektron kitoblar

66 Topilgan kitoblar
EKONOMETRIKA

Manba muallifi: Habibullaev Ibrohim, Jumayev Akbar Mahmudovich

In Ekonometrika va statistika, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

СТАТИСТИКА

Manba muallifi: Султанова С.М. Закирова Г.Т.

In Ekonometrika va statistika, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИКИ

Manba muallifi: М.А.МАХКАМОВА, Д.М.ЯКУБОВА, М.Г РАХМАТОВА

In Ekonometrika va statistika, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva