elektron kitoblar

130 Topilgan kitoblar
Эконометрика

Manba muallifi: Ходиев Б.Ю., Шодиев Т.Ш., Беркинов Б.Б.

In Ekonometrika va statistika, O'quv qo'llanma

By Dilafruz Alimova

1