elektron kitoblar

27 Topilgan kitoblar
Инновацион иктисодиёт

Manba muallifi: Р.Х.Эргашев, С.Р.Халиков,

In Darslik

By Dildoraxon Israilova

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ. BIG DATA

Manba muallifi: А. В. МАКШАНОВ, А. Е. ЖУРАВЛЕВ, Л. Н. ТЫНДЫКАРЬ

In Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva