TA’LIM TEXNOLOGIYALARI

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   131   66
Z. F. SHAROPOVA Navro'z 2019
Ushbu darslik ta ’lim tizimida zamonaviy ta ’lim texnologiyalaridan foydalanish, o ‘quv jarayonida treninglar, yakka tartibda, juftlikda, kichik guruhlar va jamoada ishlashni tashkil qilgan holda ilg ‘or ta ’lim metodlarini amaliyotga joriy qilish hamda pedagogik jarayonga yangicha yondashuv masalalariga bag‘ishlangan. Darslik materiallarida o ‘qituvchilarda global tafakkur, kompetentlik, professionallikni shakllantirish, nazariy va amaliy mashg‘ulotlar, mustaqil ta ’lim turlari b o ‘yicha bilim, k o ‘nikma va malakalarni rivojlantirish, ulardan o ‘z pedagogik faoliyatlarida samarali foydalanishlarini ta ’minlash k o ‘zda tutilgan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar