elektron kitoblar

146 Topilgan kitoblar
PЕDАGОGIKА. PSIХОLОGIYA

Manba muallifi: V.M. KАRIMОVА, F.А. АKRАMОVА, G.О. ОCHILОVА, G.M. MUSАХАNОVА

In Ilmiy tadqiqotlar, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

Психология

Manba muallifi: Под редакцией В. Н. ДРУЖИНИНА

In Ilmiy tadqiqotlar, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

ИҚТИСОДИИ ПЕДАГОГИКА

Manba muallifi: Д.ТОЖИБОЕВА, Н. ХУЖАЕВ, Г. АВАЛОВА

In Ilmiy tadqiqotlar, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva