elektron kitoblar

76 Topilgan kitoblar
PUL NАZАRIYASI

Manba muallifi: SH.SH.SHОDMОNОV, M.T.YAХSHIЕVА, R.А.YUSUPОV

In Moliya, pul muomalasi va kredit, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

MOLIYA BOZORI

Manba muallifi: Sh.Sh. SHOHA'ZAMIY, K. ISMOILOV, Sh.Q. FOZILCHAYEV, J.I. KARIMQULOV

In Moliya, pul muomalasi va kredit, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

Moliyaviy savodxonlik asoslari

Manba muallifi: A. V. Vaxabov. Sh. A. Toshmalov. N. X. Xaydarov. A. V. Vaxobov.

In Moliya, pul muomalasi va kredit, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva