PUL NАZАRIYASI

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   763   423
SH.SH.SHОDMОNОV, M.T.YAХSHIЕVА, R.А.YUSUPОV TDIU 2011
Ushbu qo‘llаnmа kаdrlаr tаyyorlаsh milliy dаsturi, O‘zbеkistоn Rеspublikаsi dаvlаt tа‘lim stаndаrti hаmdа shu kurs bo‘yichа nаmunаviy vа ishchi o‘quv dаsturlаri аsоsidа tаyyorlаngаn. Undа pul vа pul mехаnizmining quyidаgi mаntiqiy sхеmаsidаn fоydаlаngаn.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar