elektron kitoblar

75 Topilgan kitoblar
Axborot tizimlari

Manba muallifi: R. X. Alimov, O’. T. Xayitmatov, A. F. Xakimov, G. T. Yulchieva, O. X. Azamatov, U. A. Otajanov

In Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari, O'quv qo'llanma

By Dildoraxon Israilova

Компьютер тизимларида ахборотни ҳимоя қилиш

Manba muallifi: А.К. Машарипов, Т.А. Зокирова, Ш.Т. Эрматов, Р.М. Ходиева, М.А. Мусаева.

In Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari, O'quv qo'llanma

By Dildoraxon Israilova

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalar va tizimlar

Manba muallifi: R.A. Dadabayeva, Sh.T. Nasridinova, N.X. Shoaxmedova, L.T. Ibragimova, Sh.T. Ermatov .

In Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari, O'quv qo'llanma

By Dildoraxon Israilova