elektron kitoblar

24 Topilgan kitoblar
Оценка эффективности развития предпринимательства в Узбекистане

Manba muallifi: Константин Курпаяниди

In Monografiya

By Konstantin Kurpayanidi

Monografiyada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi, O'zbekistonda tadbirkorlikni tashkil etuvchi institutsional sharoitlarni tasniflashda ba'zi tipik muammolar o'rganiladi, uning faoliyati samaradorligini oshirishga yordam beradigan ilmiy-amaliy tavsiyalar to'plami ishlab chiqilgan. Tadbirkorlik faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar aniqlandi Jahon bankining "Doing Business 2018: Jobs yaratish uchun isloh qilish" indeksi va Forbes reytingining "biznes uchun eng yaxshi mamlakatlar" ko'rsatkichlari asosida O'zbekistonda tadbirkorlik muhitini tartibga solish samaradorligi baholandi. Muallif tadbirkorlik institutini takomillashtirish va mamlakatdagi ishbilarmonlik muhitini yaxshilash bo'yicha aniq takliflarni ilgari surmoqda.

Ўзбекистонда тадбиркорлик муҳитининг замонавий ҳолати ва уни самарали ривожлантириш муаммоларини баҳолаш

Manba muallifi: Константин Курпаяниди , Махаммаджон Ашуров

In Monografiya

By Konstantin Kurpayanidi

Ушбу монографияда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш хусусиятлари, бизнес юритиш учун тадбиркорлик муҳитини баҳолашнинг долзарб масалалари кўриб чиқилган, Ўзбекистонда институтционал таснифда учрайдиган мавжуд бир нечта одатий муаммолар ўрганилган, унинг самарали фаолият олиб боришига имкон берувчи илмий - амалий тавсиялар мажмуи ишлаб чиқилган.

Raqobatbardosh milliy innovatsiya tizimini shakllantirish muammolari va yechimlari.

Manba muallifi: M. Ashurov , K. Kurpayanidi

In Monografiya, Monografiya

By Konstantin Kurpayanidi

Monografiyada O‘zbekiston Respublikasida zamonaviy raqobatdosh milliy innovatsiya tizimini shakllantirishning ayrim muammolari o‘rganilgan. Monografiyada milliy innovatsiya modelini shakllantirish nazariyasining nazariy va uslubiy qoidalari aniqlandi va to‘ldirdi.

Ekologik muammolar va ularni hal qilishda ekologik menejmentning strategik yo‘nalishlari.

Manba muallifi: Ashurov M.S., Shakirova Yu.S.

In Monografiya, Monografiya, Monografiya

By Konstantin Kurpayanidi

Monografiyada iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi ekologik va iqtisodiy masalalarni muvozanatli hal etishga bevosita bog‘ligi, ekologik muvozanatning iqtisodiyotga va barqarorlikka ta’siri, ularning o‘zaro bog‘liqligi, ekologik (boshqaruvi) menejmentining instituttsional va huquqiy asoslari batafsil va har tomonlama tahlil qilingan va tadqiqi yoritilgan, ochib berilgan, ekologik muammolarni baholash va uning oqibatlarini bartaraf etishning strategik yo‘nalishlari ko‘rib chiqilgan.