elektron kitoblar

160 Topilgan kitoblar
PUL NАZАRIYASI

Manba muallifi: SH.SH.SHОDMОNОV, M.T.YAХSHIЕVА, R.А.YUSUPОV

In Moliya, pul muomalasi va kredit, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

ПУЛ, КРЕДИТ ВА БАНКЛАР

Manba muallifi: РАШИДОВ ОКТАМ ЮНУСОВИЧ, ТОЙМУҲАМЕДОВ ИБРОХИМ РИХСИБОЕВИЧ, АЛИМОВ ИЛЬХОМЖОН ИКРОМОВИЧ, ТОЖИЕВ РАХМАТУЛЛО РАХМОНОВИЧ

In Moliya, pul muomalasi va kredit, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva

MOLIYAVIY VA BOSHQARUV HISOBI

Manba muallifi: N.Yu. Jo'rayev, F. T. Abduvaxidov. D.A. Sativaldiyeva

In Moliya, pul muomalasi va kredit, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva

MOLIYA BOZORI

Manba muallifi: Sh.Sh. SHOHA'ZAMIY, K. ISMOILOV, Sh.Q. FOZILCHAYEV, J.I. KARIMQULOV

In Moliya, pul muomalasi va kredit, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

Moliyaviy savodxonlik asoslari

Manba muallifi: A. V. Vaxabov. Sh. A. Toshmalov. N. X. Xaydarov. A. V. Vaxobov.

In Moliya, pul muomalasi va kredit, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva