elektron kitoblar

165 Topilgan kitoblar
MARKETING ASOSLARI

Manba muallifi: Sh.Dj. Ergashxodjaeva, M.S. Qosimova, M.A. Yusupov

In Marketing, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva

МАРКЕТИНГ

Manba muallifi: А.А. ТИЛЛЯХОДЖАЕВ, М.А. ЮСУПОВ, Н.Г. АКБАРОВ

In Marketing, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

Marketing

Manba muallifi: Sh.Dj. Ergashxodjayeva va b.

In Marketing, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva

Marketing tadqiqotlari

Manba muallifi: SH.D. ERGASHXODJAEVA , , L.T.ABDUXALILOVA

In Marketing, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva