Turizm: nazariva va amaliyot

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   1490   687
M.R.BOLTABAYEV, I.S.TUXLTYEV, B.SH.SAFAROV, S.A.ABDUXAMIDOV Barkamol fayz media 2018
Darslikda ilg'or xorijiy tajribalardan foydalangan holda turizm sohasini rivojiantirishning nazariy va amaliy asosiari yoritilgan. Xorijiy turizm bozorini rivojiantirish tendensiyalari, mamlakatimizda turizm sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar va davlat siyosatining maqsadli vazifalari aniq misollar yordainida belgilab berilgan. Darslikdan har bir mavzuni talaba tomonidan yaxshi o‘zlashtirish bo‘yicha tayanch so‘z va iboralar, mustaqil ishlash uchun savollar, amaliy mashg‘uIotlarga tayyorgarlik ko‘rish uchun topshiriqlar va test savollari o‘rin olgan. Darslik oliy o‘quv yurtlarining turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha), mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish, iqtisodiyot, kadrlar menejmenti, marketing va menejment (turizm) bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarida tahsil olayotgan talabalarga, magistrantlarga moijallangan. Undan turizm kasb-hunar koilejlarining o‘qituvchilari va turizm sohasida faoliyat ko‘rsalayotgan mutaxassislar ham foydalanishlari mumkin.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar