MOLIYAVIY VA BOSHQARUV TAHLILI

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   1159   311
A.X.SHOALIMOV SH.A.TOJIBOYEVA TDIU 2011
Ushbu o’quv qo’llanmada iqtisodiy tahlilning nazariy asoslari, predmeti, vazifalari, mazmuni, metodi, maxsus usullari, iqtisodiy matematik usullari, axborot manba’lari, tashkillashtirish, turlari, kompleks tizimi, unda korxonalarning ishlab chiqarish va moliyaviy faoliyatini ifodalovchi asosiy ko’rsatkichlarni tahlil qilish usulari kеltirilgаn. Shuningdеk, хo’jаlik subъеktlаrining аmаliy mа’lumоtlаri аsоsidа ishlаb chiqаrish sаmаrаdоrligini оshirish ва mоliyaviy bаrqаrоrligini tа’minlаsh yo’llаrini ko’rsаtib bеrish usullаrining tаhlili ko’rsаtilgаn. O’quv qo’llanma oily o’quv yurtlarida «Buxgalteriya hisobi va audit», «Moliya», «Iqtisodiyot», «Bank ishi» va boshqa yo’nalishlar bo’yicha ta’lim olayotganlarga, shuningdek o’rta maxsus o’quv yurti talaba va o’qituvchilariga mo’ljallangan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar