KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   1332   323
Boltabayev М., Qosimova М., Ergashxodjayeva Sh., G'oyibnazarov B., Samadov A., Otajonov Sh. TDIU 2011
Ushbu darslikda kichik biznes va tadbirkorlikning mohiyati, iqtisodiyotda tutgan o‘mi, tadbirkorlikning turiari va shakllari, xorijiy mamlakatlarda hamda 0 ‘zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlikning rivojlanishi, kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish, rejalashtirish, tahlil etish, boshqarish, kichik biznes va tadbirkorlik subyektlariga xizmat ko‘rsatuvchi bozor infratuzilmalari, kichik biznes va tadbikorlik subyektlarining moliyaviy faoliyati, kredit bilan ta’minlash shakllari, kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyatini baholash, O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari bayon etilgan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar