Buxgalteriya hisobining axborot tizimlari

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   1949   1393
A.A.Karimov va boshqalar Iqtisod-Moliya 2018
Qo‘llanmada buxgalteriya hisobini avtomatlashtirishning nazariy va amaliy asosi yoritilgan bo‘lib, u xo‘jalik yurituvchi subyektlardagi sodir boMadigan muomalalarni hisobga olish, ulami hujjatlashtirish, umumlashtirish, moliyaviy faoliyati to ‘g‘risidagi to'liq va ishonarli ma’lumotlami shakllantirish hamda ushbu ma’lumotlami avtomalashtirilgan tarzda tezkor yuritish va qayta ishlashni o‘rgatadi. Mazkur o‘quv qo‘llanma talabalar uchun “Buxgalteriya hisobining axborot tizimlari” fanidan asosiy o‘quv adabiyoti sifatida xorijiy tajriba asosida tayyorlangan boiib, undan boshqa iqtisodiyot yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar, xo‘jalik yurituvchi subyektlaming mutaxassislari, ushbu sohada ilmiy izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchilar ham foydalanishlari mumkin.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar