Banklarda buxgalteriya hisobining milliy va xalqaro standartlari

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   2590   1063
K.Navro‘zova, X.Otamurodov, R.Qurbonov. «Fanva texnologiya 2015
Ushbu o‘quv qo‘llanma «Banklarda buxgalteriya hisobinlng milliy va xalqaro standartlari» fani bo‘yicha tasdiqlangan namunaviy va o‘quv ishchi dasturlari asosida tayyorlangan bo‘lib, unda banklarda buxgalteriya hisobining xalqaro standartlarining asoslari va mazmuni bayon etilgan. Jumladan, banMarda buxgalteriya hisobining xalqaro standartlarinmg yaratilishi, zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida buxgalteriya hisobinmg o‘mi va ahamiyati, buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari bo‘yicha qo‘mitaning vazifalari, banldarda qo‘llaniladigan ayrim moliyaviy hisobotlar xalqaro standartlarining mazmuni va ulaming yuritilishiga alohida o‘rin ajratilgan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar