РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   1458   741
АБДУЛЛАЕВ О.М., ФАТТАХОВ.А.А., К.АХМЕДОВ LESSON PRESS 2020
Укув кулланма Узбекистон Республикаси Президентининг 3 072018Й ПК-3832-сонли «Узбекистон Республикасида ракамли иктисодиётни ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисида»ги, шунингдек, 21.11.2018й. ПК-4022-сонли «Ракамли иктисодиётни ривожлантириш максадида ракамли инфратузилмани янада модернизация килиш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорларига мувофик, ракамли иктисодиёт учун юкори интеллектуал кобилиятли (чукур билимга эгалик, креативлик ва ижодий фикрлаш) кадрларни оммавий тайёрлаш ва кайта тайёрлаш Узбекистонга ривожланган мамлакатлар тажрибасидан фойдаланиб, улардан узиб кетиш, ривожланган ах борот жамияти сари кескин хAракатланиш имконини беради.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar