КРЕДИТ ВА КРЕДИТЛАШ АМАЛИЁТИ

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   240   198
Ш.З. АБДУЛЛАЕВА IQTISOD-MOLIYA 2017
Мазкур монографияда иктисодий категория сифатида кредитнинг мазмун-моХияти, кредит муносабатларининг юзага келиши, уларнинг объектлари ва субъектлари, кредитнинг турлари ва шакллари, кредитлаш жараёнларини ташкил килиш ва амалга ошириш амалиёти, мижозларнинг кредитга лаёкатлилигини бахдпашда махАллий ва хорижий амалиёт, тижорат банкларининг кредит сиёсати, кредит портфелининг сифат даражаси, икгисодиёт тармокларини кредитлаш хусусиятлари, кредит билан боглик; рисклар ва уларни болщариш масалалари ёритилган. Монография иктисодчилар, банк ходимлари, илмий тадкикотчилар, магистрлар, талабалар ва банклар фаолиятига кизикувчилар учун фойдали булиши мумкин.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar