elektron kitoblar

110 Topilgan kitoblar
Discovering Computers: Tools, Apps, Devices and the Impact of Technology

Manba muallifi: Misty E. Vermaat, Susan L. Sebok, Steven M. Freund, Jennifer T. Campbell, Mark Frydenberg

In Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari, Darslik

By Boburjon Vafoyev

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalar va tizimlar

Manba muallifi: R.A. Dadabayeva, Sh.T. Nasridinova, N.X. Shoaxmedova, L.T. Ibragimova, Sh.T. Ermatov .

In Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari, O'quv qo'llanma

By Dildoraxon Israilova

Axborot tizimlari

Manba muallifi: R. X. Alimov, O’. T. Xayitmatov, A. F. Xakimov, G. T. Yulchieva, O. X. Azamatov, U. A. Otajanov

In Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari, O'quv qo'llanma

By Dildoraxon Israilova