elektron kitoblar

61 Topilgan kitoblar
MENEJMENT.MARKETING

Manba muallifi: Xo'djamuratova G.Yu., Azlarova M.M.

In Menejment, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva

ТАШКИЛИЙ ХУЛҚ

Manba muallifi: Н. ЙЎЛДОШЕВ, М. БОЛТАБАЕВ, М. ТАШХОДЖАЕВ

In Menejment, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva

INNOVATSION MЕNЕJMЕNT

Manba muallifi: N.Q. YO‘LDOSHЕV, Z.Z. AKBARXODJAEVA

In Menejment, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva

TAQQOSLAMA MENEJMENT

Manba muallifi: UNIVERSITETIN.Q. YULDASHEV, M.G„. UMARXODJAEVA,G.B. SHANAZAROVA

In Menejment, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva